Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dhkW6bmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Viettel Commerce

Viettel Commerce tự hào xếp thứ 72 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 

 • hZWZl5dhkW6bmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtubphlb7Cx
2023

Company Menu

Review

Viettel Commerce Reviews

5.0
1 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at Viettel Commerce?

Add Review
 • “Môi trường làm việc tốt, chế độ đãi ngộ cạnh tranh, hạnh phúc tại nơi làm việc ”

  Bùi Hạnh's picture
  Nhân viên

  I have been working at Viettel Commerce.

  Pros

  Áp dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để thực chiến, cơ hội thử thách những dự án, công việc tại Công ty. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo định kỳ và phù hợp với nhu cầu mong muốn của bạn

  Cons

  Tại Viettel Commerce, tốc độ phát triển sự nghiệp sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của bạn. Chúng tôi không ngại trao cơ hội và thử thách cho những người trẻ tuổi. Bạn có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và làm việc sáng tạo theo cách riêng của mình để phát triển sự nghiệp bản thân

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dhkW6bmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6UmJppnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dhkW6bmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rmGScb2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCWa2Rlmp2f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
hZWZl5dhkW6bmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...